Màn hình 2711P-B4C20A

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B4C20A terminal is an Allen-Bradley operator interface terminal. It has been designed and manufactured as part of the Allen-Bradley Panelview Plus 400 series. The 2711P-B4C20A operator interface terminal has a 3.5-inch touchscreen with color graphics and a physical keypad as its control options. The 2711P-B4C20A operator interface terminal can communicate with other devices through the Ethernet and RS-232 ports that it is equipped with.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B4C20A

Màn hình Allen bradley 2711P-B4C20A

đại lý 2711P-B4C20A

nhà phân phối 2711P-B4C20A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B4C20A
Product Line Panelview Plus 400
Kích thước màn hình 3.5 inch
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím/Touchscreen
Giao tiếp Ehternet and RS-232 Ports
Nguồn vào AC
Memory 64 MB
Series A, B, C, D, E
UPC 10662074411488
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ