Màn hình 2711P-B15C6D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Panelview Plus 1500 Touchscreen/Keypad 15 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power CE Logic Module with 256 MB

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C6D7

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C6D7

đại lý 2711P-B15C6D7

nhà phân phối 2711P-B15C6D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C6D7
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 256 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ