Màn hình 2711P-B15C6B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C6B2 terminal is an operator interface terminal that has been designed and manufactured by Allen-Bradley. It is part of the Allen-Bradley Panelview Plus 1500 series. The 2711P-B15C6B2 operator interface terminal can be controlled through its touchscreen or its keypad, depending on the application. It can also operate with AC or DC voltage, depending on the system and the application. The input voltage ratings of the 2711P-B15C6B2 operator interface terminal are 100 to 240 Volts AC and 18 to 32 Volts DC.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C6B2

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C6B2

đại lý 2711P-B15C6B2

nhà phân phối 2711P-B15C6B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C6B2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ