Màn hình 2711P-B15C4D1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C4D1 terminal is a DC-powered industrial operator interface terminal. It has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation in the Panelview Plus 1500 series. The 2711P-B15C4D1 operator interface terminal�s nominal input voltage rating is 24 Volts DC and its input voltage range is from 18 to 32 Volts DC. Its communication ports include an RS-232 port, a USB port, and an Ethernet port. The 2711P-B15C4D1 operator interface terminal comes with a touchscreen and a keypad for control.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C4D1

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C4D1

đại lý 2711P-B15C4D1

nhà phân phối 2711P-B15C4D1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C4D1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ