Màn hình 2711P-B15C15D1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-B15C15D1 terminal is an operator interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. The users can control the terminal or enter data into it through its keypad or its touchscreen. The 2711P-B15C15D1 operator interface terminal�s keypad features several function keys that the users can program and label. These function keys can be used to save and to activate the terminal�s most common application functions. The 2711P-B15C15D1 operator interface terminal�s touchscreen is a 15-inch touchscreen that supports full color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C15D1

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C15D1

đại lý 2711P-B15C15D1

nhà phân phối 2711P-B15C15D1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C15D1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ