Màn hình 2711P-B10C22D9P-B

Màn hình 2711P-B10C22D9P-B

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B10C22D9P-B display terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation display terminal from the Panelview Plus 7 Performance series. The 2711P-B10C22D9P-B display terminal supports the Ethernet/IP industrial network. It is used to control machines that are connected to either Allen-Bradley ControlLogix or Allen-Bradley CompactLogix 5370 controllers through the Ethernet/IP network. The 2711P-B10C22D9P-B display terminal can be controlled with a touchscreen or a keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B10C22D9P-B

Màn hình Allen bradley 2711P-B10C22D9P-B

đại lý 2711P-B10C22D9P-B

nhà phân phối 2711P-B10C22D9P-B

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B10C22D9P-B
Product Line Panelview Plus 7
Kiểu đầu vào Touchscreen/Bàn phím
Kích thước màn hình 10.4 in.
Màn hình Color Color
Memory 512 Mb
Input Voltage 24 VDC
Backlight LED
Weight 5.69 LBS