Màn hình 2711E-T10C7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711E-T10C7 terminal is an operator interface terminal that is available from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 2711E series. It is a touchscreen type of terminal. The 2711E-T10C7 operator interface terminal can support the ControlNet network with an Allen-Bradley 1784-KTCx ControlNet card. This operator terminal also supports color graphics. The 2711E-T10C7 operator interface terminal?s touchscreen membrane is made of clear and scratch-resistant polyester.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711E-T10C7

Màn hình Allen bradley 2711E-T10C7

đại lý 2711E-T10C7

nhà phân phối 2711E-T10C7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711E-T10C7
Product Line Panelview 2711E
Kích thước màn hình 10.4-inch
Display Color Color
Input Type Touchscreen
Giao tiếp ControlNet
Memory 2.25MB On-Board Flash
Input Voltage 180-264V AC
Backlight 6189-NL2
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ