Màn hình 2711-T6C3L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: This Allen-Bradley HMI is part of the Panelview 600 series and features 5 inch Color display, Touchscreen input, 18-32 VDC power, and DH-485/RS-232 Printer Communication ports.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T6C3L1

Màn hình Allen bradley 2711-T6C3L1

đại lý 2711-T6C3L1

nhà phân phối 2711-T6C3L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T6C3L1
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 inches
Display Color Color
Kiểu đầu vào Touchscreen
Communication DH-485 and RS-232 Printer
Nguồn vào 18 to 32 Volts DC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 1747-UIC
Shipping Weight 4 pounds
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 inches
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ