Màn hình 2711-T10G1L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T10G1L1 operator terminal is a Panelview 1000 series operator terminal that uses DC voltage. It also comes with a Remote I/O communication port. THe 2711-T10G1L1 operator terminal is controlled by a 10-inch touchscreen. This touchscreen can only support grayscale graphics. The 2711-T10G1L1 operator terminal has an RS-232 printer port for connecting to a printer.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T10G1L1

Màn hình Allen bradley 2711-T10G1L1

đại lý 2711-T10G1L1

nhà phân phối 2711-T10G1L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10G1L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and Remote I/O
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ