Màn hình 2711-T10G15

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T10G15 operator terminal is a standard type of operator terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 series. It is used to control and monitor applications running on large-scale machines and systems in an industrial environment. The 2711-T10G15 operator terminal is a touchscreen terminal that is controlled through its 10-inch touchscreen. The touchscreen only supports grayscale graphics. The 2711-T10G15 operator terminal is AC-powered and it supports the ControlNet network.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T10G15

Màn hình Allen bradley 2711-T10G15

đại lý 2711-T10G15

nhà phân phối 2711-T10G15

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10G15
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and ControlNet
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ