Màn hình 2711-T10C3L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-T10C3L1 terminal is a touchscreen type of operator terminal. This touchscreen terminal is manufactured as a member of the Allen-Bradley Panelview 1000 series. The 2711-T10C3L1 touchscreen terminal comes with a touchscreen for input and control which is 10 inches wide and which supports color graphics. It also comes with a DH-485 type of communication port. The 2711-T10C3L1 touchscreen terminal is rated for 24 Volts DC input voltage.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-T10C3L1

Màn hình Allen bradley 2711-T10C3L1

đại lý 2711-T10C3L1

nhà phân phối 2711-T10C3L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10C3L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Kiểu đầu vào Touchscreen
Giao tiếp DH-485
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
UPC 10662468985809
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ