Màn hình 2711-T10C10L1

Màn hình 2711-T10C10L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-T10C10L1 terminal is an operator terminal from the Panelview 1000 series. This terminal is controlled by a touchscreen. The 2711-T10C10L1 operator terminal’s touchscreen is 10 inches wide and it supports full color graphics. The input voltage rating for this terminal is 24 Volts DC. The 2711-T10C10L1 touchscreen operator terminal can operate at 0 to 55 degrees Celsius or 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-T10C10L1

Màn hình Allen bradley 2711-T10C10L1

đại lý 2711-T10C10L1

nhà phân phối 2711-T10C10L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10C10L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and DeviceNet
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ