Màn hình 2711-NL1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen Bradley 2711-NL1 PanelView Standard operator terminal is a replacement backlight for the PanelView Standard 550 operator terminals. This replacement assembly consists of an halogen bulb, a lens assembly, a light holder, and a fiber-optic bundle.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-NL1

Màn hình Allen bradley 2711-NL1

đại lý 2711-NL1

nhà phân phối 2711-NL1

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 550
Part number 2711-NL1
Description PanelView Standard operator terminal replacement backlight
Voltage rating 24 Volts DC/240 Volts AC
LED half-life 50,000 hours
Backlight type Halogen
Compatible terminals PanelView Standard 550 Series A to G terminals
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X (indoor use only)