Màn hình 2711-K6C10

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: This Panelview 600 has both a DeviceNet Communication port and a RS-232 Printer Port.  It has a keypad interface and color display. 

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K6C10

Màn hình Allen bradley 2711-K6C10

đại lý 2711-K6C10

nhà phân phối 2711-K6C10

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K6C10
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication DeviceNet and RS-232 Printer
Nguồn vào 85-264 VAC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ