Màn hình 2711-K5A12

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K5A12 PanelView 550 Standard terminal is a human-machine interface module from the PanelView Standard product line. This module feature an integrated PROFIBUS DP port, 240 KB of onboard runtime memory, 85 to 264 Volts AC operating voltage, and a stainless steel membrane-domed keypad for operator input.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K5A12

Màn hình Allen bradley 2711-K5A12

đại lý 2711-K5A12

nhà phân phối 2711-K5A12

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 550
Part number 2711-K5A12
Description Standard display terminal
Power rating 45 Volt-Amps (VA)
Voltage rating 85 to 264 Volt AC
Network type Onboard RS-232 printer port and PROFIBUS DP port
Memory size 240 KB runtime memory
ATA PC memory card support Yes
Local keypad input Stainless steel membrane-domed keypad
Backlight type Replaceable LED backlight
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X