Màn hình 2711-K10G8L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10G8L1 terminal is a standard operator interface terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 terminal series. It uses DC power to operate and a keypad for input. The 2711-K10G8L1 standard operator interface terminal supports grayscale graphics on its display screen and the screen is 10 inches wide. It has number keys, programmable function keys, and arrow keys built into it as its control option. The 2711-K10G8L1 standard operator interface terminal supports a nominal input voltage rating of 24 Volts DC.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G8L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G8L1

đại lý 2711-K10G8L1

nhà phân phối 2711-K10G8L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G8L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Kiểu đầu vào Bàn phím
Giao tiếp DH Plus (DH+) and Printer (RS-232) Port
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
UPC 10662468985748
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ