Màn hình 2711-K10C15L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10C15L1 terminal is a standard type of operator interface terminal from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 1000 series. It is an AC-powered operator interface terminal with a keypad for control. The keypad that controls the 2711-K10C15L1 operator interface terminal includes numeric keys, arrow keys, and programmable function keys. The numeric keys can be used to enter data values into the terminal, the arrow keys can be used to navigate between menu options on the screen, and the programmable function keys can be programmed to save specific functions and activate them quickly. The 2711-K10C15L1 operator interface terminal supports color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C15L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10C15L1

đại lý 2711-K10C15L1

nhà phân phối 2711-K10C15L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C15L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Keypad
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and ControlNet
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ