Màn hình 2711-B6C9L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-B6C9L1 operator terminal is a Panelview 600 series operator terminal that has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation. It operates with DC power that includes 24 Volts DC of rated nominal voltage and 18 to 32 Volts DC of rated input voltage. The 2711-B6C9L1 operator terminal?s screen supports full color graphics and it is 6 inches wide. Its communication port is an RS-232 or DH-485 port. The 2711-B6C9L1 operator terminal has a touchscreen and a keypad for control.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-B6C9L1

Màn hình Allen bradley 2711-B6C9L1

đại lý 2711-B6C9L1

nhà phân phối 2711-B6C9L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-B6C9L1
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím/Touchscreen
Communication RS-232 (DH-485) and RS-232 Printer
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL5
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ