Màn hình 2711-B5A3L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-B5A3L1 operator terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation standard operator terminal. It is part of the Allen-Bradley Panelview 550 series of standard operator terminals. The 2711-B5A3L1 standard operator terminal has a 5-inch display screen that shows application data in blue monochrome graphics. It operates with DC power and it has a DH-485 communication port. The 2711-B5A3L1 standard operator terminal is equipped with both a keypad and touchscreen for input and control.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-B5A3L1

Màn hình Allen bradley 2711-B5A3L1

đại lý 2711-B5A3L1

nhà phân phối 2711-B5A3L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-B5A3L1
Product Line Panelview 550
Kích thước màn hình 5.5 in.
Display Color Monochrome LCD blue mode
Kiểu đầu vào Bàn phím and Touchscreen
Communication DH-485 Communication and RS-232 Printer Port
Nguồn vào 24V DC
Memory 170 KB application runtime
Backlight 2711-NL1
Giao tiếp Cable 1747-C10
Shipping Weight 6 lbs
Shipping Dimensions 14x11x8 inches
Series A,B,C,D,E,F,G,H
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ