• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480F

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480F

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480F

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480F

Power Supply, 480 Watt, 48 – 56 Volt DC Output, 10 Amp, 200 – 240 Volt AC Input, 1-Phase

Amps: 10
Volts DC Range: 48, 58/110-300
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Công suất: 480
Volts AC Range: 100-240
Amps: 10
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 480
Volts DC Range: 48, 58/110-300
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-240