Bộ nguồn 1606-XLE240EDRZ

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE240EDRZ

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE240EDRZ

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE240EDRZ

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE240EDRZ

XLE REDUNDANT POWER SUPPLY 240W 24VDC