Bộ lập trình 2080-LC50-48QVB

  • Mô tả

Mô tả

2080-LC50-48QVB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-LC50-48QVB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-LC50-48QVB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-LC50-48QVB

Controller, Programmable, Micro 850, 28 Inputs, 24 Volt AC/DC, 20 – 24 Volt DC Sink Outputs, Fixed Terminals

Flexible communications and greater I/O capabilities. Allen-Bradley® Bulletin 2080 Micro850® programmable logic controller systems are perfect for your larger standalone machine control applications. Catalog item 2080-LC50-48QVB from Rockwell Automation® is a Micro850 48 I/O Ethernet / IP controller.

Allen-Bradley and Micro850 are trademarks of Rockwell Automation, Inc.