• Mô tả

Mô tả

2080-LC30-48QWB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-LC30-48QWB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-LC30-48QWB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-LC30-48QWB

Controller, Programmable, Micro 830, 24 Inputs, 24 Volt AC/DC, 20 Relay Outputs, Fixed Terminals

Designed for standalone machine control applications, Allen-Bradly® Bulletin 2080 Micro830® programmable logic controller systems accommodate flexible communication and I/O capabilities. Catalog item 2080-LC30-48QWB from Rockwell Automation® is a Micro830 48 I/O controller. Allen-Bradley and Micro830 are trademarks of Rockwell Automation, Inc.