• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1789-L60

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1789-L60

đại lý plc allen bradley | đại lý 1789-L60

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1789-L60

Controller, SoftLogix 5800, 6 Controllers with 64 Mbytes, EtherNet/IP, 16 PCI Interface Cards, 16 1784-SIM Module, Third Party Virtual Backplane Module Support