• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1764-LRP

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1764-LRP

đại lý plc allen bradley | đại lý 1764-LRP

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1764-LRP

Controller, 14KB thẻ nhớ, 10KB Program/4KB User Data, 28-Point I/O,Controller, MicroLogix 1500, RS-232 Processor Unit, 14 KB thẻ nhớ, 10 KB Program/4 KB User Data, Battery Back-up Static Ram, 28 Points Embedded Digital I/O *** Discontinued ***