• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1762-L40BXB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1762-L40BXB

đại lý plc allen bradley | đại lý 1762-L40BXB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1762-L40BXB

Controller, MicroLogix, 24 24 Volt DC Inputs, 8 Relay, 8 FET 24 Volt DC Outputs, Redundant