• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1761-L32BWB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1761-L32BWB

đại lý plc allen bradley | đại lý 1761-L32BWB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1761-L32BWB

Controller, Logic, I/O, 20 Inputs, 12 Contact Outputs, 24VDCController, MicroLogix, 20 – 24 Volt DC Inputs, 12 Contact Outputs, High Speed I/O, 24 Volt DC *** Discontinued ***