• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1761-L20BWA-5A

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1761-L20BWA-5A

đại lý plc allen bradley | đại lý 1761-L20BWA-5A

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1761-L20BWA-5A

Controller, MicroLogix, 12 – 24 Volt DC Inputs, 4 Analog Inputs, 8 Relay Outputs, 1 Analog Output, High Speed I/O, 24 Volt DC *** Discontinued ***