• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1761-L16BWB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1761-L16BWB

đại lý plc allen bradley | đại lý 1761-L16BWB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1761-L16BWB

Controller, MicroLogix, 10 – 24 Volt DC Inputs, 6 Contact Outputs, High Speed I/O, 24 Volt DC *** Discontinued ***