• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L84ES

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L84ES

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L84ES

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L84ES

Controller, GuardLogix 5580 with 20 MB Standard thẻ nhớ, 6 MB Safety thẻ nhớ, USB Port, 1GB Embedded Ethernet Port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display

Meet the demands of smart manufacturing with ControlLogix® 5580 controllers. You’ll enjoy increased performance, capacity, productivity, and security. Allen-Bradley® Bulletin 1756 item 1756-L84ES from Rockwell Automation® is a GuardLogix® 5580 safety controller with 20 MB standard memory and 6 MB safety memory and a USB port. It has a 1 Gb embedded Ethernet port and four character alpha / numeric display. And it is for 250 Ethernet / IP devices. Allen-Bradley, ControlLogix, and GuardLogix are trademarks of Rockwell Automation, Inc.