• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G1G4D1K0MNDNNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G1G4D1K0MNDNNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G1G4D1K0MNDNNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G1G4D1K0MNDNNNNN

AC Drive, PowerFlex 755T, 480 Volt AC, 3-Phase, 1045 Amp, 900 Horse Power, Frame 9,

Số pha: 3
Kiểu: AC Drive
Volts AC: 480
Size: 9
Horsepower: 900
Amps: 1045
Số pha: 3
Volts AC: 480
Horsepower: 900
Kiểu: AC Drive
Size: 9
Amps: 1045