• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G1G3D1K0LNDNNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G1G3D1K0LNDNNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G1G3D1K0LNDNNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G1G3D1K0LNDNNNNN

PowerFlex 755T Drives, Air Cooled, Low Harmonic Drive (PowerFlex 755TL), Type 1/IP21, Floor Mount, LD – 1000HP (1135A), ND – 900HP (1045A), HD – 750HP (960A), 480 VAC, 3 PH, Frame 9, Standard EMI Protection, Door Mounted HIM (20-750-C6S) & TotalFORCE Control

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives