• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G1ANE012AA0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G1ANE012AA0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G1ANE012AA0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G1ANE012AA0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with Precharge, no DC Terminals, Open Type, 12 Amps, 10HP ND, 7.5HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 6, Filtered, CM Jumper Removed, DB Transistor, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives