• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20BD077A3AYNAND0

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20BD077A3AYNAND0

đại lý biến tần ab | đại lý 20BD077A3AYNAND0

biến tần rockwell | nhà phân phối 20BD077A3AYNAND0

AC Drive, PowerFlex 700, Size 4 Frame, 30 Horse Power, 1-Phase, 480 Volt AC

Amps: 77
Số pha: 3, 1
Kiểu: AC Drive
Volts AC: 480
Horsepower: 30, 60
Size: 4
Amps: 77
Kiểu: AC Drive
Horsepower: 30, 60
Số pha: 3, 1
Volts AC: 480
Size: 4