Màn hình 2711P-T7C15D2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-T7C15D2 terminal is a DC-powered operator interface terminal from the Panelview Plus 700 series. It can operate at 24 Volts DC of nominal voltage and at 18 to 30 Volts DC of input voltage. The 2711P-T7C15D2 operator interface terminal can be controlled through its analog-resistive touchscreen. This touchscreen is 6.5 inches in diameter and it features full color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T7C15D2

Màn hình Allen bradley 2711P-T7C15D2

đại lý 2711P-T7C15D2

nhà phân phối 2711P-T7C15D2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T7C15D2
Product Line Panelview Plus 700
Kích thước màn hình 6.5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Touchscreen
Communication ControlNet
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 128 MB
Backlight 2711P-RL7C2
Giao tiếp Cable 1747-KFC15A
Shipping Weight 8 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series Series A, B, C, D, E, F, G
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ