Màn hình 2711P-T15C6B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-T15C6B2 terminal is an operator interface terminal from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series. It can serve as the control interface for a wide variety of industrial systems because it supports both AC and DC input voltage. The 2711P-T15C6B2 operator interface terminal can operate at either 85 to 264 Volts AC or 18 to 30 Volts DC rated input voltage. Additionally, its operating input frequency range is from 50 to 60 Hertz for AC input voltage and its nominal DC voltage rating is 24 Volts DC. The 2711P-T15C6B2 operator interface terminal is controlled by a 15-inch touchscreen.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T15C6B2

Màn hình Allen bradley 2711P-T15C6B2

đại lý 2711P-T15C6B2

nhà phân phối 2711P-T15C6B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T15C6B2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ