Màn hình 2711P-T15C6A7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-T15C6A7 terminal is an interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. This terminal is an AC-powered interface terminal that is controlled by a 15-inch touchscreen. The 2711P-T15C6A7 interface terminal�s touchscreen can support color graphics for displaying menus and application data quickly. Its AC input voltage rating is between 85 and 264 Volts AC. The 2711P-T15C6A7 interface terminal can operate at 0 to 55 degrees Celsius and it can be stored or transported at -25 to 70 degrees Celsius.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T15C6A7

Màn hình Allen bradley 2711P-T15C6A7

đại lý 2711P-T15C6A7

nhà phân phối 2711P-T15C6A7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T15C6A7
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 256 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ