Màn hình 2711P-T15C4D6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Panelview Plus 1500 Touchscreen 15 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power CE Logic Module with 128 MB

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T15C4D6

Màn hình Allen bradley 2711P-T15C4D6

đại lý 2711P-T15C4D6

nhà phân phối 2711P-T15C4D6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T15C4D6
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Touchscreen Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ