Màn hình 2711P-T15C4B1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-T15C4B1 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. It is a Panelview Plus 1500 series interface terminal that can support AC and DC input voltage for maximum flexibility. The 2711P-T15C4B1 operator interface terminal supports 85 to 264 Volts AC or 18 to 32 Volts DC input voltage. Its communication ports include an RS-232 communication port and an Ethernet communication port. The 2711P-T15C4B1 operator interface terminal supports color graphics for displaying data and menu screens and its control touchscreen is 15 inches in diameter.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T15C4B1

Màn hình Allen bradley 2711P-T15C4B1

đại lý 2711P-T15C4B1

nhà phân phối 2711P-T15C4B1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T15C4B1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Touchscreen Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ