Màn hình 2711P-K15C15D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K15C15D7 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. This terminal can be controlled through a keypad that has arrow keys, number keys, command keys, and programmable function keys. The operators of the 2711P-K15C15D7 operator interface terminal can use the programmable function keys to save their most common application commands. This increases the efficiency and productivity of the whole system. The 2711P-K15C15D7 operator interface terminal operates at 18 to 32 Volts DC input voltage.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C15D7

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C15D7

đại lý 2711P-K15C15D7

nhà phân phối 2711P-K15C15D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C15D7
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 256 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ