Màn hình 2711P-K12C15D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K12C15D7 terminal is an operator interface terminal that has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation. It has been manufactured as a member of the Allen-Bradley Panelview Plus 1250 series. The 2711P-K12C15D7 operator interface terminal operates at 18 to 32 Volts DC input voltage. It comes with a keypad for control and for data input and its display screen is 12 inches wide. The 2711P-K12C15D7 operator interface terminal supports color graphics on its display screen.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K12C15D7

Màn hình Allen bradley 2711P-K12C15D7

đại lý 2711P-K12C15D7

nhà phân phối 2711P-K12C15D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K12C15D7
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp ControlNet
Nguồn vào 18-32 Volts DC
Memory 256 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ