Màn hình 2711P-K10C15D1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-K10C15D1 terminal is a DC-powered operator interface terminal that can control a variety of industrial machines and applications. Its input voltage rating is between 18 and 32 Volts DC. The 2711P-K10C15D1 operator interface terminal has a 10.4-inch display screen that supports full color graphics. The backlight for the display screen is replaceable. The 2711P-K10C15D1 operator interface terminal and its applications can be controlled through the terminal�s keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K10C15D1

Màn hình Allen bradley 2711P-K10C15D1

đại lý 2711P-K10C15D1

nhà phân phối 2711P-K10C15D1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K10C15D1
Product Line Panelview Plus 1000
Kích thước màn hình 10.4 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication ControlNet
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 64 MB
Backlight 2711P-RL10C
Giao tiếp Cable 1747-KFC15A
Shipping Weight 10 lbs.
Shipping Dimensions 18 x 14 x 8 in
Series Ser A, B, C, D, and F
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ