Màn hình 2711P-B12C15D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-B12C15D7 terminal is an operator interface terminal. It has been manufactured as part of the Panelview Plus 1250 series. The 2711P-B12C15D7 operator interface terminal is one of the Panelview Plus terminals that is equipped with both a touchscreen and a keypad as input options. The touchscreen is also a color display that is 12 inches wide. The 2711P-B12C15D7 operator interface terminal operates with 18 to 32 Volts DC input power.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B12C15D7

Màn hình Allen bradley 2711P-B12C15D7

đại lý 2711P-B12C15D7

nhà phân phối 2711P-B12C15D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B12C15D7
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Touchscreen and Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp ControlNet
Nguồn vào 18-32 Volts DC
Memory 256 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ