Màn hình 2711P-B15C15B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C15B2 terminal is an operator interface terminal from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 product line. It can operate with an input voltage range from either 100 to 240 Volts AC or 18 to 32 Volts DC. The 2711P-B15C15B2 operator interface terminal can be controlled with a touchscreen or a keypad. The touchscreen features full color graphics and it is 15 inches wide. The keypad on the 2711P-B15C15B2 operator interface terminal has function keys that the users can program and label.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C15B2

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C15B2

đại lý 2711P-B15C15B2

nhà phân phối 2711P-B15C15B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C15B2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ