Màn hình 2711P-B15C15A6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C15A6 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. This terminal can monitor and control industrial applications and it comes with both a touchscreen and a keypad. The 2711P-B15C15A6 operator interface terminal can display application data with color graphics on its 15-inch touchscreen. It comes with 128 MB of RAM and also with 128 MB of flash memory. The 2711P-B15C15A6 operator interface terminal operates at 100 to 240 Volts AC input voltage and at 47 to 63 Hertz of input line frequency.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C15A6

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C15A6

đại lý 2711P-B15C15A6

nhà phân phối 2711P-B15C15A6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C15A6
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ