Màn hình 2711-T10G14

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-T10G14 terminal is a Panelview 1000 series operator terminal that is controlled by a touchscreen. The touchscreen is a 10-inch touchscreen with grayscale graphics. The 2711-T10G14 operator terminal supports the DeviceNet network. It operates at 85 to 264 Volts AC at 47 to 63 Hertz. The 2711-T10G14 operator terminal supports the DeviceNet network with its special DeviceNet communication port.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T10G14

Màn hình Allen bradley 2711-T10G14

đại lý 2711-T10G14

nhà phân phối 2711-T10G14

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10G14
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Modbus
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ