Màn hình 2711-NL7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-NL7 LED replacement kit is an LED backlight assembly for the PanelView Standard 1000 Series C color terminals. This replacement kit includes an LED, a lens assembly, a light holder, and a fiber-optic bundle.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-NL7

Màn hình Allen bradley 2711-NL7

đại lý 2711-NL7

nhà phân phối 2711-NL7

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 1000
Part number 2711-NL7
Description LED replacement backlight
Voltage rating 85 to 264 Volts AC/24 Volts DC
Network type Ethernet, RS-232 serial communication, DeviceNet, ControlNet, PROFIBUS, DF1, Modbus, DH-485, and Remote I/O
Backlight type LED
LED half-life 50,000 hours
Local keypad input Stainless steel membrane-domed keypad
Backlight type Replaceable LED backlight
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X