Màn hình 2711-NK1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-NK1 PanelView 1200 keypad faceplate is a replacement keypad assembly for the PanelView 1200e and 1200 standard terminals from Series D or later. This replacement keypad faceplate provides a stainless steel membrane dome to keys for data entry.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-NK1

Màn hình Allen bradley 2711-NK1

đại lý 2711-NK1

nhà phân phối 2711-NK1

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 1200
Part number 2711-NK1
Description Bàn phím faceplate
Voltage rating 85 to 264 Volts AC/24 Volts DC
Network Type Allen-Bradley Remote I/O, Data Highway Plus (DH+), or optional ControlNet link
Supported terminals PanelView 1200 Series D or later
Faceplate material Black anodized sheet aluminium
Type of keys that fit the faceplate Numerical, functional, navigational, and special keys
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X