Màn hình 2711-K6C9L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K6C9L1 terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 600 series operator terminal with color graphics. It displays its color graphics on its 6-inch screen which is controlled by a keypad. The 2711-K6C9L1 operator terminal operates with 18 to 32 Volts DC operating voltage. Its communication port is an RS-232/DH-485 communication port. The 2711-K6C9L1 operator terminal can operate at an ambient temperature of 0 to 50 degrees Celsius.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K6C9L1

Màn hình Allen bradley 2711-K6C9L1

đại lý 2711-K6C9L1

nhà phân phối 2711-K6C9L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K6C9L1
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication RS-232 (DH-485) and RS-232 Printer
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ