Màn hình 2711-K6C1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K6C1 terminal is a standard type of operator terminal. This standard operator terminal has been manufactured as part of the Panelview 600 series. The 2711-K6C1 standard operator terminal has a display screen which is 6 inches wide. This 6-inch screen supports full color graphics. The 2711-K6C1 standard operator terminal is AC-powered and it is controlled through a keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K6C1

Màn hình Allen bradley 2711-K6C1

đại lý 2711-K6C1

nhà phân phối 2711-K6C1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K6C1
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication Remote I/O and RS-232 Printer
Input Power 85-264 VAC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
UPC 10662072660154
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ